Home Hrvatski German Kontakt Reference Na facebooku
Izrada natpisnih - reklamnih ploča

Ove reklamne table izrađuju se od specijalnih materijala namjenjenih za lasersko graviranje.
To su dvoslojni akrilni materijali namjenjeni za vanjsku i unutarnju uporabu, debljine od 0,8 - 3 mm. Ovi materijali obično se apliciraju na drvenu podlogu zbog čvrstoće. U ponudi su palete sa širokim spektrom boja.